อาจารย์ ดิศรา อับดุลกะเด

เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน เราจึงต้องพัฒนาความรู้ของเราให้เท่าทันอยู่เสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลา มาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ในงานได้จริง คุณจะพบว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้คุณเรียนรู้อีกมากมาย แล้วพบกันนะคะ

การศึกษา : 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
    สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธา

ประสบการณ์ทำงาน :

  • วิศรกรประมาณราคา
  • ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรม ArchiCAD และโปรแกรม SketchUp ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

  • ARCHICAD BIM Basic
  • SKETCHUP Pro Basic