การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ด้วยโปรแกรม SketchUp

รหัสคอร์ส :

 A0017

เนื้อหา : 4 ตอน ( 41 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ดิศรา อับดุลกะเด

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สอบรมนี้เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับเขียนชิ้นงานขวดบรรจุภัณฑ์ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในการใช้คำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติและการใช้เครื่องมือเสริมเพื่อช่วยในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้คำสั่งและเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงานขวดบรรจุภัณฑ์

เวอร์ชั่นสำหรับประกอบการอบรม : เวอร์ชั่น ปี 2017 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว