SketchUp for Construction Animation (สำหรับงานพรีเซนชิ้นงาน)

SketchUp for Construction Animation (สำหรับงานพรีเซนชิ้นงาน)

รหัสคอร์ส :

 A0084

เนื้อหา : 2 ตอน ( 2 ชม. 10 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ดิศรา อับดุลกะเด

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สอบรมนี้เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม SketchUp และ Extension Animator เพื่อทำ Video  Animation สำหรับนำเสนองานที่เป็นขั้นตอนการประกอบหรือกระบวนการการทำงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบและลักษณะการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน เพื่อถ่ายทอดรูปแบบและวิธีการการทำงานให้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้งานนำเสนออีกด้วย

 

Course Outline

- การดาวน์โหลดและติดตั้ง Extension Animator

- การเตรียมชิ้นงานก่อนทำ Animation

- การสร้าง Position ต่าง ๆ ให้กับชิ้นงาน

- การสร้าง Movement รูปแบบต่าง ๆ ให้กับชิ้นงาน

- การสร้างมุมกล้องต่าง ๆ ในวิดีโอ

- การปรับระยะและช่วงเวลาต่าง ๆ ในวิดีโอ

- การ Generate Animation

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว