การออกแบบเฟอร์นิเจอร์งานไม้ (Woodworking design) ด้วยโปรแกรม SketchUp

รหัสคอร์ส :

 A0024

เนื้อหา : 3 ตอน ( 1 ชม. 41 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ดิศรา อับดุลกะเด

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สอบรมนี้เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม SketchUp สำหรับเขียนชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้การใช้คำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปชิ้นงานไม้ 3 มิติ วิธีการและเทคนิคการประกอบชิ้นงานไม้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงการใส่คำสั่งให้ชิ้นงานเคลื่อนที่แสดงฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 

เวอร์ชั่นสำหรับประกอบการอบรม : เวอร์ชั่น ปี 2017 ขึ้นไป

เนื้อหาการอบรม

- การเปลี่ยนหน่วยการทำงานในโปรแกรม

- การใช้คำสั่ง Line

- การใช้คำสั่ง Rectangle

- การใช้คำสั่ง Circle

- การใช้คำสั่ง 2 Point Arc

- การใช้คำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Push/Pull)

- การใช้คำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงาน (Follow me)

- การใช้คำสั่ง Move

- การใช้คำสั่ง Rotate

- การใช้คำสั่ง Tape Measure Tool

- การใช้คำสั่ง Paint Bucket

- การใช้คำสั่ง Make Group

- การใช้คำสั่ง Edit Group

- การใช้คำสั่ง Make Component

- การปรับแก้ Component

- การใช้คำสั่ง Make Unique

- การใช้คำสั่ง Solid Tool

- การใช้งาน 3D Warehouse

- การใช้คำสั่ง Scale

- การใช้คำสั่ง Flip Along

- การใช้คำสั่ง Offset

- การใช้ Extension Round Corner

- การใช้คำสั่ง Dynamic Component

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว