รู้จักโปรแกรม SketchUp และหลักการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น

รหัสคอร์ส :

 A0012

เนื้อหา : 1 ตอน ( 1 ชม. 46 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ดิศรา อับดุลกะเด

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

  • รู้จักโปรแกรม SketchUp และหลักการทำงานของโปรแกรม
  • รู้จักหน้าต่างการทำงานของโปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ
  • สามารถสร้างชิ้นส่วนจำลอง 3  มิติ และแก้ไขชิ้นงานได้
  • สามารถสร้างแบบ 2 มิติ และปรับแก้แบบ 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Layout ได้
  •  

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว