DETI คอร์สเรียนออนไลน์
Free Test circle dots

ศูนย์ทดสอบความสามารถ   ศูนย์ทดสอบความสามารถ SOLIDWORKS

พร้อมที่จะพิสูจน์ความเชี่ยวชาญด้าน CAD ของคุณหรือยัง? ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมทดสอบความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมของคุณไปกับเราพร้อมรับใบรับรองความเชี่ยวชาญจาก Dassault Systemes

วัดทักษะ SOLIDWORKS ของคุณในวันนี้ด้วยระบบการทดสอบ ระดับพื้นฐาน ขั้นสูง และผู้เชี่ยวชาญ ของเรา ด้วยโปรแกรม Solid Professor Skill Analyzer

🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

คอร์สเรียนใหม่


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

แพ็คเกจคอร์ส


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

3D Mechanical Design


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

BIM Architect and Construction


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

3D Engineering Analysis, CAE, Simulation


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

3D Modeling and Animation


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

2D Drafting and Drawing


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

Electrical Design


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

Microsoft Office


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

Certificates


🟢🟢  DESIGN & ENGINEERING TECHNOLOGY INSTITUTE  🟢🟢

Online Webinar


อาจารย์ผู้สอน

#เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มากประสบการณ์และมีความชำนาญ

ดูอาจารย์ทั้งหมด