อาจารย์ เกรียงไกร เพ็ชรน้ำเขียว

ทำความรู้จักกันก่อน :

“การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีกรอบของเพศ และอายุ ตราบเท่าที่คิดว่าคุณเป็นน้ำครึ่งแก้ว ก็สามารถเติมความรู้ได้เสมอ
สนใจมาเติมความรู้กับเราได้ที่ DETI แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน”

การศึกษา :

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประสบการณ์ทำงาน :

– ผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Thermodynamics, Heat Transfer, Mechanical Design,Refrigeration and Air Conditioning
– อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล Engineering Graphics, Mechanical Engineering Laboratory
– วิศวกรซ่อมบำรุง Air Conditioning, Compressed Dry Air
– วิศวกรเครื่องกลและการจัดการพลังงาน แผนก Facility: chiller air conditioning system,Compressed Dry Air System, Vacuum System, Exhaust System
– ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกร วิศวกรออกแบบ Jigs and Fixtures
– ปัจจุบันทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานการอบรม ผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบและวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม
– หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks
– พัฒนาการสอนและหลักสูตรการอบรม ประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมกว่า 5 ปี ผ่านการสอนกว่า 200 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

– การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Sheet Metal
– SolidWorks Surface Modeling
– SolidWorks Mold Design
– SolidWorks Motion
– SolidWorks Simulation
– SolidWorks Simulation Professional
– SolidWorks Flow Simulation