Rerun Webinar แนวทางสู่การเป็น BIM Coordinator แบบมืออาชีพ เรียนรู้ และประยุกต์ทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จของโครงการ

Rerun Webinar แนวทางสู่การเป็น BIM Coordinator แบบมืออาชีพ เรียนรู้ และประยุกต์ทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จของโครงการ

รหัสคอร์ส :

 A0131

เนื้อหา : 1 ตอน ( 42 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

Rerun Webinar แนวทางสู่การเป็น BIM Coordinator แบบมืออาชีพ เรียนรู้ และประยุกต์ทักษะที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จของโครงการ  

ในการทำงานก่อสร้าง การดูแลและประสานงานในด้าน Building Information Modeling (BIM) ถือเป็นเรื่องสำคัญ BIM Coordination สามารถช่วยในการทำงาน BIM ให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร? หาคำตอบได้งานสัมมนานี้

🏗  เนื้อหาในการสัมมนา

1 BIM Coordination คืออะไร?

2 ตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วย BIM

3 ทักษะและหน้าที่ของ BIM Coordinator

4 ทำไมเราต้องเรียนรู้การเป็น BIM Coordinator

5 Autodesk BIM Coordination Bootcamp by DETI คืออะไร

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว