AutoCAD 2D Construction

AutoCAD 2D Construction

รหัสคอร์ส :

 A0124

เนื้อหา : 22 ตอน ( 5 ชม. 42 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

หลักสูตรนี้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรมออโต้แคด สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นฝึกการเขียนแบบและใช้คำสั่งขั้นตอนการออกแบบ  การทำแบบงาน

ในหลักสูตรให้คำอธิบายจะแนะนำคำสั่งต่าง ๆ เบื้องต้นของงานเขียนแบบงานสถาปัตย์ที่จำเป็นต่อการสร้างงาน  จนถึงคำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการทำเอกสารแบบงานด้วยโปรแกรม  การตั้งค่า เลเยอร์ การใช้งานการแก้ไข Block สร้าง ตารางรายการของวัสดุ รวมถึงการทำแบบงานตัดแสดงรายละเอียด  อีกทั้งเพิ่มความเข้าใจในการสื่อสารของแบบงาน

 

ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียน, นักศึกษา,ดราฟแมน ,วิศวกร, นักออกแบบภายใน ,พนักงานบริษัท, ผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจในการเขียนแบบ อย่างเป็นระบบ

 

พื้นฐานของผู้เรียน

มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

มีความสามารถในการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป

     มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

 

จุดประสงค์

 1. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทำงานระบบการทำแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 2. เพื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ออโต้แคด
 3. นำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์กับการทำงานของผู้เข้าอบรม  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพกับการทำงานมากขึ้น

 

 

 

 

 

ผลที่ได้รับ

 1. รู้จักและการใช้งาน AutoCAD User Interface ของโปรแกรม
 2. ผู้เรียนรู้จักการตั้งค่าและการใช้งานของเรื่องมือพื้นฐานต่างๆ
 3. ผู้เรียนรู้จักการใช้งาน และการจัดการเลเยอร์
 4. ผู้เรียนรู้จักการใช้งานกลุ่มคำสั่ง Draw ,Modify ,Annotate และคำสั่งช่วยต่างๆในการทำงาน
 5. ผู้เรียนจะสามารถปรับการสร้างใช้งาน Block
 6. ผู้เรียนจะสามารถทำ Shop Drawing ได้
 7. ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้การตั้งค่าสำหรับการปริ้นท์ได้
 8. ผู้เรียนจะสามารถสร้าง Details ต่างๆ ใน แบบงานเอกสารได้

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว