เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติขั้นสูง (SolidWorks Advanced Part Modeling)

เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติขั้นสูง (SolidWorks Advanced Part Modeling)

รหัสคอร์ส :

 A0050

เนื้อหา : 51 ตอน ( 8 ชม. 2 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

เทคนิคการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูง (SolidWorks Advanced Part Modeling)

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

สื่อวิดิทัศน์ 50 ตอน (ความยาว 7 ชั่วโมง 59 นาที)

วิทยากรผู้บรรยาย : ธัธฌรัชต์ ภูริภัธร์วัฒนสิริ

ภาพรวมของหลักสูตร (COURSE OVERVIEW)

หลักสูตรนี้กล่าวถึงการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงาน (Part) ขั้นสูง สำหรับผู้ที่ต้องออกแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในขั้นตอนการออกแบบ ในหลักสูตรสอนการเขียนชิ้นงานแบบ Multibody Solids การใช้ควบคุมและใช้งานเส้น Curve แบบต่างๆ การใช้งานและการปรับตั้งค่าในคำสั่ง Sweep และ Loft ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง รวมถึงการใช้งานเครื่องมืออื่นๆ เกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงานในโปรแกรม SolidWorks ให้สามารถออกแบบชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไป, นักเรียน, นักศึกษา, วิศวกร, พนักงานบริษัท, ผู้ที่ต้องการศึกษาและสนใจในการเขียนแบบ 3 มิติอย่างเป็นระบบ

 

พื้นฐานของผู้เรียน

 1. มีความสามารถในการอ่านแบบพื้นฐานทั่วไป
 2. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 
 3. ผ่านการเรียนหรือการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐานมาก่อน

 

โปรแกรม SOLIDWORKS ที่ใช้ในการเรียน

 • SOLIDWORKS 2019 - SOLIDWORKS VERSION ล่าสุด

จุดประสงค์

 1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการทำงานกับชิ้นงานที่มีหลาย Bodies ใน Part เดียวกัน
 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบันทึก Bodies ใน Part ให้เป็นชิ้นงานใหม่
 3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างและการควบคุมเส้นแบบ Spline
 4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำสั่ง Sweep ขั้นต้น
 5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้าง 3D Sketch และการสร้าง Curve Features
 6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำสั่ง Thread และการใช้งาน Library Feature Parts
 7. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำสั่ง Sweep ขั้นสูง
 8. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำสั่ง Lofeted และคำสั่ง Boundary ขั้นต้น
 9. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำสั่ง Lofeted และคำสั่ง Boundary ขั้นสูง
 10. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำสั่ง Fillets ขั้นสูงและคำสั่งเพิ่มเติมอื่นๆ

ผลที่ได้รับ

 1. ผู้เรียนจะสามารถใช้โปรแกรม SolidWorks ทำงานด้วยเทคนิคการทำงานแบบหลาย Bodies ในชิ้นงาน Part เดียวกันได้
 2. ผู้เรียนจะสามารถบันทึก Bodies ใน Part ให้เป็นชิ้นงานใหม่ได้
 3. ผู้เรียนจะสามารถสร้างและการควบคุมเส้นแบบ Spline ได้
 4. ผู้เรียนจะสามารถใช้คำสั่ง Sweep ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงได้
 5. ผู้เรียนจะสามารถสร้าง 3D Sketch และการสร้าง Curve Features ได้
 6. ผู้เรียนจะสามารถใช้คำสั่ง Thread และการใช้งาน Library Feature Parts ได้
 7. ผู้เรียนจะสามารถใช้คำสั่ง Lofeted และคำสั่ง Boundary ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงได้
 8. ผู้เรียนจะสามารถใช้คำสั่ง Fillets ขั้นสูงและคำสั่งเพิ่มเติมอื่นๆตามบทเรียนได้

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว