ออกแบบบ้านชั้นเดียวด้วย โปรแกรม ArchiCAD

ออกแบบบ้านชั้นเดียวด้วย โปรแกรม ArchiCAD

รหัสคอร์ส :

 A0035

เนื้อหา : 14 ตอน ( 5 ชม. 25 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

"ออกแบบบ้านง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม ArchiCAD ด้วยตัวเอง ง่ายๆ ไม่ใช่สถาปนิกก็ทำเองได้"

หลักสูตรนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ออกแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ Loft โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรก็สามารถออกแบบบ้านให้ตรงใจตัวเองได้โดยง่าย ซึ่งในหลักสูตรจะเน้นการออกแบบบ้านในรูปแบบ 3มิติ ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพงานออกแบบได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และยังสามารถปรับเป็นรูปแบบงานเขียนแบบ 2 มิติเพื่อคุยกับสถาปนิกและวิศวกรได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับประกอบการเรียน :  Version 24 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

  • โดย: vansana ssk
    2 ปีที่แล้ว