วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นงาน (Motion analysis) ด้วยโปรแกรม SolidWorks (Motion)

รหัสคอร์ส :

 A0006

เนื้อหา : 10 ตอน ( 3 ชม. 59 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของชิ้นงาน หรือระบบของชิ้นงานประกอบ หลักสูตรจะเน้นสอนการใช้งาน SolidWorks Motion เพื่อวิเคราะห์ทางด้านจุลศาสตร์ (Kinematics Simulation) และพฤติกรรมการเคลื่อนที่ต่างๆ ของชิ้นงานเพื่อศึกษาเรื่องแรงกิริยา (Action force) และแรงปฏิกิริยา (Reaction  force) ความเฉื่อย (Inertia)  และเวลา สามารถกำหนด Motor Drivers แบบต่างๆ เช่น  Mortor ,Spring ,Dampers ,sให้กับระบบ เพื่อศึกษาพฤติกรรมต่างๆ เช่น  ความเร็ว  ความเร่ง  ของชิ้นงาน  รวมถึงการส่งค่าแรงที่คำนวณได้ไปคำนวณต่อใน  SolidWorks  Simulation

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

 

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Export to FEA
1 ชั่วโมง 24 นาที

ยังไม่มีรีวิว