สอนการใช้งาน microsoft excel & powerpoint

สอนการใช้งาน microsoft excel & powerpoint

รหัสคอร์ส :

 A0106

เนื้อหา : 40 ตอน ( 6 ชม. 15 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

โปรแกรม Microsoft Office (Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันอย่างมาก ทั้งการทำตารางหรือแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และการทำนำเสนองาน (Presentation) ดังนั้นผู้ที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้ดี จะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการทำงานของตนเอง

 

พื้นฐานของผู้เรียน

มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีพื้นฐานการใช้งาน (Windows) เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์

 

จุดประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
  2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการใช้งานและสามารถประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้
  3. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมทำงานเอกสารได้
  4. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมทำงานเอกสารในรุปแบบตารางข้อมูลได้
  5. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถทำสื่อเพื่อนำเสนอผลงานได้
  6. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน ใช้งานในชีวิตประจำวัน จากโปรแกรม Microsoft Excel ได้

Version ทีใช้สำหรับประกอบการเรียน :  Version 2013 / 2016 /2019 /Microsoft 365

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว