สอนการเขียนโมเดลโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

สอนการเขียนโมเดลโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

รหัสคอร์ส :

 A0009

เนื้อหา : 6 ตอน ( 10 ชม. 9 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD 23 โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร ArchiCAD Basic  ซึ่งจะเน้นการใช้งานคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานออกแบบ เขียนแบบ และการสรุปปริมาณ เพื่อทำการสร้างอาคารขนาดเล็ก โดยประกอบไปด้วย การสร้างเทมเพลส การนำไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาใช้งาน การสร้าง Object  การสร้างวัสดุและการสรุปปริมาณ  รวมถึงการแบ่งวิวการทำงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองการเขียนแบบที่ถูกต้องเป็นต้น สำหรับหลักสูตรนี้จะแบ่งการเรียนเป็น 5 ตอน ซึ่งแต่ละตอนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 

เนื้อหาหลักสูตร 

  • การตั้งค่าประตูแบบละเอียดและการสร้าง Object ประตูหน้าต่างขึ้นมาใช้งานเอง   
  • การสร้าง Object โดยการดึงไฟล์ SketchUP , การเพิ่ม สีทา กระเบื้องและการสรุปพื้นที่ , การสร้างเนื้อวัสดุ และการทำผนังแบบ Composite  
  • การสรุปปริมาณผนังโดยแยกวัสดุ , การทำผนังปูกระเบื้องครึ่งแผ่น , การส่ง Object และ Composite ไปใช้กับโปรเจ็คอื่น ,การใช้งานเลเยอร์ , การสร้างผังคาน 
  • การสร้าง ViewMap , การสร้างผังฝ้า และผังไฟฟ้า , การใช้งาน Graphic Override , การใช้งาน Model View , การทำแบบตกแต่งภายใน 
  • การดึงไฟล์ DWG เข้ามาใช้งาน, การใช้งาน Auto text , การนำแบบเข้ามาปริ้น , การตั้งค่า Scale ,การตั้งค่าน้ำหนักเส้น , การทำแบบก่อนและหลังปรับปรุง (Renovation) 

   

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม  : สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac โดยผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนคอร์ส สอนการเขียนแบบทาวน์เฮ้าส์และอาคาร ด้วยโปรแกรม ArchiCAD เพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว