สอนการออกแบบโครงสร้างอาคาร (Revit With Structure)

สอนการออกแบบโครงสร้างอาคาร (Revit With Structure)

รหัสคอร์ส :

 A0056

เนื้อหา : 42 ตอน ( 11 ชม. 13 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรการอบรมนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit สำหรับงานโครงสร้าง ซึ่งเป็น BIM Technology (Building Information Modeling) โดยหลังจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถ นำไปประยุกต์ใช้งานกับงานโครงสร้างอาคารที่มีการใส่เสริมเหล็ก ตั้งแต่งานฐานราก งานคาน งานเสา จนไปถึงงานใส่เหล็กรูปพรรณที่เป็นโครงหลังคาได้ และการใช้งานคำสั่งต่าง ๆ สามารถทำได้ในโปรแกรม Revit แบบไม่จำเป็นต้องมี Addon เสริม โดยหลักสูตรจะเน้นการสร้างงานเขียนแบบ  รวมถึงการปริ้นงานและการถอดปริมาณงานเป็นต้น 

เนื้อหาหลักสูตร  มีเนื้อหาดังนี้ 

  • แนะนำ interface ของตัวโปรแกรมในส่วนของงาน Structure
  • การดึงไฟล์งานสถาปัตย์เพื่อเข้ามาอ้างอิงกับงานโครงสร้าง
  • การใส่งานโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสา คาน
  • การตั้งค่าเหล็กเสริมและ การใส่เหล็กเสริมในงานต่างๆ
  • การทำงานโครงหลังคา
  • การสรุปปริมาณ
  • การทำแบบและการจัดแบบงานเพื่อปริ้น

โดยแบบเรียนทั้งหมดจะแบ่งเป็นตอนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและ การกลับมาศึกษาใหม่รวมถึงมีไฟล์งานตัวอย่างให้สามารถทำตามได้

เหมาะสำหรับ  : 

  • สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
  • ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Revit มาเล็กน้อย หรือติดต่อ Sale เพื่อดูวีดีโอศึกษาเพิ่มเติมฟรี ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรนี้

Software Version :   Revit 2022 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว