การเขียนแบบไฟฟ้า 2D (SolidWorks Electrical 2D)

การเขียนแบบไฟฟ้า 2D (SolidWorks Electrical 2D)

รหัสคอร์ส :

 A0081

เนื้อหา : 12 ตอน ( 3 ชม. 22 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน วิศวกรรมเครื่องกล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Electrical เป็นโปรแกรมสำหรับออกแบบงานทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบนิวเมติกส์-ไฮดรอลิค (Pneumatic and Hydraulic) ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้ออกแบบเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ (Automation) และยังสามารถนำไปต่อยอดกับงานติดตั้ง โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม SolidWorks Electrical 3D เพื่อออกแบบงานติดตั้งอุปกรณ์ โดยใช้การเขียนแบบในระบบสามมิติ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพการติดตั้งที่ชัดเจน ปรับปรุงแก้ไขได้ก่อนนำไปติดตั้งจริง ช่วยให้ลดเวลาในการตรวจเช็ครายการวัตถุดิบจากแบบ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลานานในการแยกรายการวัตถุดิบจากแบบที่เขียน อีกทั้งยังมีความสามารถอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยให้งานออกแบบระบบไฟฟ้าทำให้สะดวกและรวดเร็ว ถูกต้องและเม่นยำ ลดเวลา ที่ใช้ออกแบบและต้นทุนในการออกแบบอีกด้วย

ความรู้พื้นฐานสำหรับผูู้อบรม

  1.  สามารถอ่าน-เขียนแบบได้
  2. มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม SolidWorks

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

เนื้อหาการอบรม

• เริ่มต้นการสร้างโปรเจคและการกำหนด Location และการแก้ไข Drawing Card
• เริ่มต้นใช้งาน Single diagram
• การกำหนดสายไฟที่ใช้กับ Terminal (Cabling)
• ทำภาพขยายจาก Single line diagram ด้วยการวาด Schematic diagram
• ผูกค่าระหว่าง Single line และ Scheme ด้วยวิธี Cross referencing
• เขียนแบบวงจรควบคุม (Control diagram)• การกำหนดจุดเชื่อมโยงของแบบ Schematic ด้วยคำสั่ง Manage origin destination arrows
• เริ่มต้นใช้งาน I/O PLC (Programmable Logic Controller)
• ลดกระบวนการทำซ้ำด้วยคำสั่ง Macros
• การเข้าไปกำหนด และแก้ไขภายใน PLC ที่ถูกเรียกใช้ในโปรแกรม
• การใช้งาน Reports และการส่งข้อมูลในโโครงการ (Export data

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว