การเขียนแบบสั่งผลิตด้วยโซลิดเวิร์ค (SOLIDWORKS DRAWINGS)

การเขียนแบบสั่งผลิตด้วยโซลิดเวิร์ค (SOLIDWORKS DRAWINGS)

รหัสคอร์ส :

 A0048

เนื้อหา : 50 ตอน ( 1 ชม. 53 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ภัทรพล เลิศพัชรีกุล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อสร้างเอกสารแบบ สั่งงาน (Drawing) จากชิ้นงาน (Part) และชิ้นงานประกอบ (Assembly) โดยอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานในโหมดเอกสาร แบบสั่งงาน การใช้งานคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ การกำหนดขนาดเพิ่มเติม รวมถึงการให้สัญลักษณ์ และสร้างภาพในมุมมองต่างๆ BOM ในเอกสารแบบสั่งงานของชิ้นงานประกอบและการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารแบบสั่งงาน 2 ชุดได้

เหมาะสำหรับ :

วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการเขียนแบบ 3 มิติ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 

SOLIDWORKS VERSION ในการอบรม : SOLIDWORKS 2018 - ล่าสุด

เนื้อหา : 49 ตอน (113นาที)

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว