การหา Cycle Time ของงาน Automation ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS

การหา Cycle Time ของงาน Automation ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS

รหัสคอร์ส :

 A0046

เนื้อหา : 8 ตอน ( 1 ชม. 26 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นการใช้ SOLIDWORKS Motion ในโหมด Event Base Motion โดยสามารถ

  • จำลองการทำงานของเครื่องจักรดูเวลาการทำงานและปรับเวลาให้เหมาะสมได้
  • โดยการสร้างเหตุการณ์ที่สามารถควบคุม – การเริ่ม / สิ้นสุดของการทำงานในแต่ละขั้นตอน ได้ค่อนข้างสะดวก
  • มีเซอร์โวมอเตอร์เพื่อควบคุมการกระทำ โดยใช้เลเซอร์เป็นเครื่องตรวจจับตำแหน่ง เพื่อกระตุ้นการทำงาน ได้อย่างเหมาะสม

 

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว