การสร้างภาพเสมือนจริง ด้วย SolidWorks Visualize

รหัสคอร์ส :

 A0052

เนื้อหา : 15 ตอน ( 2 ชม. 59 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

ป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นและยังช่วยให้สามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพระดับภาพถ่าย การเพิ่มผิววัสดุ การใส่ลวดลาย การจัดฉากและแสงของภาพ ช่วยให้การนำเสนองาน และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ออกแบบ

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

SOLIDWORKS VERSION ในการอบรม : SOLIDWORKS 2019 - ล่าสุด

  

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว