การวิเคราะห์ความเสียหายและอายุใช้งานเนื่องจากการล้า(Fatigue Analysis)

การวิเคราะห์ความเสียหายและอายุใช้งานเนื่องจากการล้า(Fatigue Analysis)

รหัสคอร์ส :

 A0051

เนื้อหา : 8 ตอน ( 37 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เรามักจะวิเคราะห์ความเสียหายโดยใช้ฟังก์ชัน Linear Static เพื่อดูว่าชิ้นงานมีความปลอดภัยในการใช้งานหรือไม่ แต่ก็มีชิ้นงานหลายประเภทที่ต้องนำไปใช้ในการรับภาระโหลดซ้ำ ๆ หลายครั้ง ทำให้การวิเคราะห์ด้วย Linear Static หรือที่เรียกว่าการ Design for Strength ไม่เพียงพอต่อการนำมาตัดสินใจ เราต้องใช้ Fatigue Analysis เพื่อทำการยืนยันด้วยว่า ชิ้นงานที่ออกแบบมีความปลอดภัยในการใช้งานไปบ่อยครั้งแค่ไหน ในคอร์สนี้เป็นคอร์สการวิเคราะห์การหาอายุการเบื้องต้น เน้นขั้นตอนในการใช้งานฟังก์ชัน Fatigue ของ SOLIDWorks Simulation อย่างเป็นขั้นตอนจนได้ผลลัพธ์ออกมา เพื่อช่วยตรวจสอบว่าชิ้นงานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

 

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว