อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ปรับเปลี่ยนไปไวมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์, สิ่งแวดล้อม,อุสาหกรรม, การศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีด้านการออกแบบก่อสร้าง หากเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา จะทำให้เราไม่สามารถนำคู่แข่งทางการค้าหรือทัดเทียมกับนาๆ ประเทศได้ สำหรับ Building Information Modeling   ( BIM ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับวงการก่อสร้าง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลากหลายประเทศ และตอนนี้ในไทยก็กำลังปรับเปลี่ยนไปใช้เช่นเดียวกัน อย่ารอให้เวลาบีบจนคุณปรับเปลี่ยนไม่ทัน หากคุณอยากเรียนรู้ทาง DETI และผม พร้อมให้ความรู้และช่วยให้คุณนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้เสมอ 

การศึกษา :

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 

ประสบการณ์ทำงาน :

  • Technical Support บริษัท Twoplus soft Co.,Ltd.
  • อาจารย์พิเศษ ม.รังสิต หลักสูตร Computer -Aided Design
  • สถาปนิกบริษัท Stem Design Co.,Ltd.
  • Technical Support, Manager A/E/C Technical Support Division, BIM Specialist    บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
  • Senior instructor บริษัท DETI Co.,Ltd.

หลักสูตรที่สอน :

– ArchiCAD  Basic

– ArchiCAD  Intermediate

– ArchiCAD  Essential 

– ArchiCAD Advance Modeling

– ArchiCAD TeamWorks

– Artlantis Studio

-  Revit Architecture Basic   

-  Revit with