อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ทำความรู้จักกันก่อน :

อบรมและแนะนำแบบครอบครัวเป็นกันเอง ยกตัวอย่างมองเห็นภาพเหมือนสร้างโฮโลแกรมในห้องเรียน
ชอบแถมและใจดี คุยสนุก มีคติประจำใจ  ” ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ “

การศึกษา :

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน :

– วิศวกรการออกแบบ
– ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ISO
– วิศวกรออกแบบ Lighting Plan
– วิศวกรการออกแบบ
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
– วิศวกรออกแบบ Lighting Plan
– ผู้ช่วยอาจารย์พิเศษ ม.รังสิต
– อาจารย์พิเศษ ม.มหาสารคาม
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสวนดุสิต
– อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
– อาจารย์พิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
– อบรมหลักสูตร ARCHICAD BIM
– อบรมหลักสูตรออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรออกแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์
– อบรมหลักสูตรเขียนแบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิเตอร์

ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกล และการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ให้คำแนะนำ คำปรึกษากับผู้ใช้งานทั้งระหว่างการอบรมหรือผ่านการอบรมมาแล้ว อีกทั้งเป็นผู้พัฒนาวิธีการสอนและหลักสูตรการอบรม ประสบการณ์วิทยากรฝึกอบรมมากกว่า 3 ปี ผ่านการสอนมากกว่า 100 คอร์ส

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

หลักสูตรทางด้านสถาปัตยกรรม

– AutoCAD 2D : Basic
– AutoCAD 2D : Intermediate
– ARCHICAD BIM Basic
– ARCHICAD BIM Intermediate

หลักสูตรทางด้านวิศวกรรม

– SolidWorks CAD Productivity Tools
– SolidWorks Motion Manager(Animation)
– SolidWorks & PhotoView 360