อาจารย์ ณภพ บรรเทาทุกข์

ทำความรู้จักกันก่อน

ประสบการณ์คือการเรียนรู้ การเรียนรู้คู่การฝึกฝน

สิ่งเหล่านี้นำสู่ความสำเร็จ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้อยู่ที่วันนี้เราลงมือทำแล้วหรือยัง

“ความล้มเหลวที่สุดคือการไม่กล้าแม้แต่จะลองทำครับ”

เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดกว้างและให้อิสระทางความคิด ลบกรอบเดิมๆ

มาเพิ่มความรู้ในสายอาชีพของคุณ ผมและ DETI พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพ ให้คุณสามารถนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้งานจริงได้

แล้วพบกันนะครับ

 

การศึกษา

– วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

– เทคโนโลยีการผลิต ออกแบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระนครเหนือ

ประสบการณ์ทำงาน

– อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมและสถาปัตยกรรม

– อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์และการออกแบบ

– วิทยากรอิสระ บรรยายหลักสูตร Computer Aided Design and Drafting

– ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ ออกแบบและผลิตงานโลหะแผ่น

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ งานเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็ก

– วิศวกรฝ่ายออกแบบเขียนแบบ ระบบขนส่งวัสดุด้วยลม

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ ระบบขนถ่ายด้วยสายพานลำเลียง

– วิศวกรฝ่ายผลิต อุปกรณ์ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป

– วิศวกรฝ่ายออกแบบและผลิต อุปกรณ์พลาสติก

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องครัว

– วิศวกรฝ่ายออกแบบ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

– ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบและออกแบบ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบ

ความชำนาญพิเศษ

– Blender

– Zbrush

– AutoCAD

– Revit

– Sketch Up

– Solid Works

-  MS Office