อาจารย์ พีระเชษฐ์ หนุนภักดี

ทำความรู้จักกันก่อน :

เพื่อประโยชน์ของทุกท่านที่ไว้วางใจมาเรียนกับ Deti
ผมจะ”เปลี่ยนห้องเรียนที่น่าเบื่อให้เป็นห้องเรียน
ที่น่าเรียนเปลี่ยนตำราให้เป็นอาวุธเปลี่ยนการไล่ตาม
เป็นเทคนิคในการทำงาน” เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

การศึกษา : 

  • มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์ทำงาน :

  •  วิศวกรโครงการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น Bag Filter
  • วิศวกรควบคุมการผลิตแลติดตั้งเตาอบชุบแข็งและเครื่องบำบัดอากาศ
  • วิศวกรควบคุมการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรขนถ่ายและลำเลียง
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค
  • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องมือห้องทดลอง
  • ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์งานป้ายไฟโฆษณา
  • ช่างแม่พิมพ์เบาะรถยนต์และจักรยานยนต์
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเขียนแบบออกแบบงานด้านเครื่องกลหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้านเครื่องกลด้วยโปรแกรม SolidWorks

หลักสูตรที่รับผิดชอบ :

–  การเขียนแบบเบื้องต้น (Basic Drawing)
– SolidWorks Essentials
– SolidWorks Advanced Part Modeling
– SolidWorks Assemblies Modeling
– SolidWorks Drawings
– SolidWorks Weldments
–  SketchUp Pro Basic
–  SketchUp Pro for Plant 3

“ประสบการณ์ของผู้สอน คือเส้นทางลัดสำหรับผู้เรียน หยุดเรียนรู้ก็เหมือนการหยุดเดิน อย่าปฏิเสธสิ่งที่ยังไม่ได้ทำถ้าหากยังไม่ได้ลองทำไม่มีสิ่งใดเราทำไม่ได้ถ้าคนอื่นยังทำได้