การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Analysis) ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Simulation

การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Analysis) ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Simulation

รหัสคอร์ส :

 A0032

เนื้อหา : 14 ตอน ( 1 ชม. 18 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้เป็นการวิเคราะห์ชิ้นงานที่รับภาระด้านความร้อน ทั้งแบบ การนำความร้อน (Conduction) การพาความร้อน (Convection) และการแผ่รังสี (Radiation) ดูความร้อนที่กระจายไปในแต่ละชิ้นส่วน ว่าส่วนไหนมีอุณหภูมิเท่าไหร่ โดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation และ SOLIDWORKS Simulation

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว