เรียนรู้ โปรแกรม AutoCAD 2D สำหรับงานเขียนแบบเครื่องกล

เรียนรู้ โปรแกรม AutoCAD 2D สำหรับงานเขียนแบบเครื่องกล

รหัสคอร์ส :

 A0010

เนื้อหา : 6 ตอน ( 6 ชม. 14 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการใช้งานคำสั่งเบื้องต้น  กับการทำงานจริงจากตัวย่างประเภทงานเครื่องกล  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิความรู้ความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมกับงานเขียนแบบจริง  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกค์ใช้กับงานของผู้เข้าอบรมในระยะเวลาอันสั้น 

เนื้อหาหลักสูตร  มีเนื้อหาดังนี้ 

  • การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรมและการสร้างความคุ้นเคยกับการทำงานของ AutoCAD  
  • ฝึกฝนการควบคุมเมาส์  เรียนรู้การทำงานของ Status Bar และฝึกใช้กลุ่มคำสั่ง Draw เพื่อหัดเขียนภาพ 
  • เรียนรู้และเข้าใจการใช้กลุ่มคำสั่ง Modify และทดลองการเขียนงานจริง 
  • เสริมทักษะการเขียน  เรียนรู้การใช้งาน Layer ฝึกการระบุขนาดแบบต่างๆ และการใช้ Multileader 
  • เสริมทักษะการเขียน  เรียนรู้การใช้ Style การใช้งานสัญลักษณ์  และการ Plot & Print 
  • เสริมทักษะการทำงาน  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเจอแบบงาน  ทดลองการทำงานบน Layout  เบื้องต้น  วิธีการของใบรับรองจาก Autodesk และการถาม-ตอบภายในห้องเรียน 

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม :  Autocad เวอร์ชั่น 2013 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว