เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Revit และการใช้งานคำสั่งเบื้องต้น

รหัสคอร์ส :

 A0013

เนื้อหา : 1 ตอน ( 1 ชม. 43 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

 • การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม Revit
 • การควบคุมการใช้เมาส์และมุมมอง
 • การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Architecture & Modifly
 • การสร้างเส้นอ้างอิง ( Grid line )
 • การใช้งานคำสั่ง Column
 • การใช้งานคำสั่ง Wall
 • การใช้งานคำสั่ง Slab
 • การใช้งานคำสั่ง Door
 • การใช้งานคำสั่ง Window
 • การใช้งานคำสั่ง Stair
 • การใช้งานคำสั่ง Railing
 • การใช้งานคำสั่ง Roof
 • การใช้งานคำสั่ง Visibility/Graphic Overrides
 • การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Structure
 • การใช้งานคำสั่ง Beam
 • การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Annotate
 • การใช้งานคำสั่ง Dimension
 • การใช้งานคำสั่ง Tag by Category

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว