เก่ง SolidWorks ได้ใน 3 ชม. สำหรับผู้เริ่มต้น

รหัสคอร์ส :

 A0015

เนื้อหา : 19 ตอน ( 3 ชม. 43 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน วิศวกรรมเครื่องกล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เขียนโมเดล 3D (Parts) ถูกต้องตามหลักการทำงาน  ออกแบบได้อย่างรวดเร็ว มีเทคนิคและรายละเอียดต่างๆ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน สามารถทำตามได้ และมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนใช้ฝึกฝนด้วยตนเอง   

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

  • โดย: ธนัชพงศ์ เสรีวงศ์ไชย
    2 ปีที่แล้ว

    บทที่ 8 ชิ้นงานที่ทำ Assembly มีไม่ครบครับ