เรียน SketchUp สำหรับผู้เริ่มต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

รหัสคอร์ส :

 A0003

เนื้อหา : 6 ตอน ( 2 ชม. 10 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ดิศรา อับดุลกะเด

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SketchUp Pro ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาการใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อสร้างชิ้นงาน 3 มิติ วิธีการปรับแก้ชิ้นงาน รวมถึงการนำชิ้นงาน 3 มิติ มาสร้างแบบงาน 2 มิติและกำหนดขนาด รวมถึงการตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์งาน เป็นพื้นฐานการใช้งานในระดับต่อไป 

เหมาะสำหรับ :  สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

ผลที่ได้รับหลังจบการเรียน 

  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม SketchUp ในการออกแบบและเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติได้ 

  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Layout ในการสร้างแบบ 2 มิติได้  

 

* เมื่อผู้อบรมได้เรียนรู้เนื้อหาครบ สามารถส่งอีเมล์เพื่อแจ้งขอทำแบบทดสอบเพื่อรับใบเซอร์ออนไลน์ได้ที่อีเมล์  training@deti.co.th 

** กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม โดยแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว