เรียนรู้การใช้โปรแกรม Revit with Architecture สำหรับผู้เริ่มต้นใช้โปรแกรม

รหัสคอร์ส :

 A0004

เนื้อหา : 6 ตอน ( 7 ชม. 41 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Revit ในการสร้างชิ้นแบบ 3 มิติ  โดยจะกล่าวถึงหลักการทำงานของโปรแกรม การใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างแบบงาน  แสดงผลของแบบ และการทำงานโดยรวมของคำสั่ง  และคำสั่งการใช้ปริ้นท์เอกสารฉบับ จนถึงการถอดปริมาณแบบ 

เนื้อหาหลักสูตร  มีเนื้อหาดังนี้ 

  • การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรมและการสร้างความคุ้นเคยกับการทำงานของ Revit จากคอร์ส Introduction Revit 
  • การสร้างเส้น Column Grid การตั้งค่าระดับความสูงของชั้น  และการใช้คำสั่ง Column Wall Floor จนถึงการใส่ประตู  หน้าต่างในชั้นแปลน 
  • การสร้างบันได  ใส่ราวกันตก และการใส่หลังคา  รวมถึงการใส่บัวหน้าต่าง  เชิงชายและการเซาะร่องผนัง  ตรวจสอบรูปด้านต่างๆ จากการที่เราสร้างแบบทั้งหมด 
  • การเรียนรู้และความเข้าใจในการตั้งค่าและการกำหนดการแสดงผลของมุมมอง เช่น แบบแปลนสถาปัตยกรรม  แบบแปลนฝ้า และแบบแปลนภายใน เป็นต้น  เพิ่มด้วยการดึงข้อมูลจากภายนอกมาร่วมใช้งานกับโปรเจคงานทั้งไฟล์ AutoCAD Image PDF และไฟล์ Revit 
  • การเพิ่มและตั้งค่า  เปลี่ยนสี Material  การตั้งค่า Family พื้น ผนัง และข้อสังเกตุในการแก้ไข  Family  การใช้งานคำสั่ง Tag อีกทั้งการถอดปริมาณ BOQ จากแบบงาน 
  • การใช้งานคำสั่ง Section และ Callout รวมถึงการใช้กลุ่มคำสั่ง Annotate เช่น ระบุเส้นบอกขนาด  การพิมพ์ตัวอักษร  เป็นต้น  และการใช้มุมมองกล้อง การทำแบบขยาย และการ Plot แบบลงบนกระดาษ 

 

เหมาะสำหรับ  :  สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว