เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD และคำสั่งต่างๆ ในงานออกแบบอาคารเบื้องต้น

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD และคำสั่งต่างๆ ในงานออกแบบอาคารเบื้องต้น

รหัสคอร์ส :

 A0014

เนื้อหา : 1 ตอน ( 2 ชม. 9 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

 ทำความรู้จักกับโปรแกรม ArchiCAD
• การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรม ArchiCAD ในส่วนต่างๆ
• การควบคุมการใช้เมาส์และการปรับมุมมอง และการจัดชั้นงาน
• การสร้างเส้น Column Line (Grid System) เพื่อวางสแปนเสา
• การใช้งานคำสั่ง Column Tool เพื่อสร้างเสา และการ Copy
• การใช้งานคำสั่ง Wall Tool เพื่อตีผนังอาคาร
• การใช้งานคำสั่ง Door Tool เพื่อใส่ประตูจาก Favorite
• การใช้งานคำสั่ง Window Tool เพื่อใส่หน้าต่างจาก Favorite
• การใช้งานคำสั่ง Slab Tool เพื่อใส่พื้น
• การใช้งานคำสั่ง Roof Tool เพื่อใส่หลังคา
• การใช้งานคำสั่ง Stair Tool เพื่อใส่บันได
• การใช้งานคำสั่ง Railing Tool เพื่อใส่ราวระเบียง
• การแนะนำและทดลองใช้กลุ่มคำสั่ง Structure และการใช้คำสั่ง Beam Tool เพื่อใส่คาน
• การใช้งาน Mash Tool เพื่อใส่พื้นดิน
• การ Render เพื่อสร้างภาพเสมือน
• การใช้สรุปปริมาณและการปริ้นงาน

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว