เรียนรู้การใช้งานและคำสั่งเบื้องต้นของโปรแกรม SolidWorks

เรียนรู้การใช้งานและคำสั่งเบื้องต้นของโปรแกรม SolidWorks

รหัสคอร์ส :

 A0025

เนื้อหา : 9 ตอน ( 1 ชม. 34 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน วิศวกรรมเครื่องกล

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

แนะนำการใช้งานSolidWorksเบื้องต้น สำหรับผู้ออกแบบที่ต้องการเริ่มต้นการทำงานกับ SolidWorks ขั้นพื้นฐานเพื่อนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้งานหรือต่อยอดการเรียนรู้การใช้งานในระดับที่สูงขึ้นไป
VDO ชุดนี้ จะแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ออกเป็นบทเรียน (Lesson)  ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการทำงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน SolidWorks แบบ สบายๆ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว