เตรียมสอบ Certified SOLIDWORKS Associate  (CSWA)

เตรียมสอบ Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA)

รหัสคอร์ส :

 A0039

เนื้อหา : 10 ตอน ( 4 ชม. 54 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วชิรพงษ์ จันทร์ดารา

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้คือการเตรียมความพร้อมในการสอบใบรับรองความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS โดย CSWA ย่อมาจาก Certified SOLIDWORKS Associate หลักสูตรนี้เนื้อหาประกอบด้วยขั้นตอนการสอบ ทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนแบบและคำสั่งที่ใช้ในการเขียนแบบด้วย SOLDWORKS (Drawing theory) เรียนรู้เทคนิคการขึ้นรูปชิ้นงาน (Part) เทคนิคในการประกอบ (Assembly) ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ CSWA รวมถึงการทำตัวอย่างข้อสอบ

CSWA คืออะไร สำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันมีทักษะในการทำงานด้านวิศวกรรมหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ซึ่งโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสถานประกอบการโปรแกรมหนึ่งคือ SOLIDWORKS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถเขียนแบบได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ หลายองค์กรจึงมีการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS เข้ามาช่วยออกแบบในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งทำให้บุคลากรที่สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้ มีความจำเป็นต่อองค์กรมากกว่าผู้อื่น ซึ่ง CSWA คือสิ่งที่จะช่วยยืนยันความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SOLISWORKS ได้นั่นเอง

CSWA คือ มาตรฐานที่ใช้รับรองความสามารถในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ในระดับพื้นฐานจากทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Dassault Systèmes ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะสามารถใช้ใบรับรองความสามารถนี้ เป็นสิ่งยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS หรือสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานทางด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับบุคคนทั่วไปที่ต้องการใบรับรองคุณวุฒิจากทาง SOLIDWORKS,วิศวกร,พนักงานเขียนแบบ,บุคคลที่มีการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS หรือ นิสิตนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องใบรับรองในการสมัครงาน

เนื้อหา

- Drawing Theory

- Create Basic and Intermediate Part

- Create Assembly

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว