อ่านแบบบ้านเบื้องต้น

อ่านแบบบ้านเบื้องต้น

รหัสคอร์ส :

 A0057

เนื้อหา : 28 ตอน ( 4 ชม. 8 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน A/E/C สถาปัตยกรรม

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การอ่านแบบบ้าน เพื่อความเข้าใจและง่ายต่อการสื่อสารการทำงาน หรือผู้ที่มีความสนใจจะเรียนรู้แบบงานด้านสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง งานสุขาภิบาล งานไฟฟ้าเบื้องต้นและต่อยอดความรู้ต่างๆที่ได้รับไปใช้ในงานอ่านแบบและเขียนแบบต่างๆ ต่อไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว