หนังสือ SolidWorks Flow Simulation (ภาษาไทย)

รหัสคอร์ส :

 A0036

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เนื้อหาโดยย่อยของหนังสือ

อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์การไหลด้วย SolidWorks Flow Simulation แบบ Step by Step มีขั้นตอนและรายละเอียดเข้าใจง่าย ครอบคลุมตามหลักการเรียนรู้ที่ทาง SolidWorks ใช้สอนทั่วโลก โดยนำโมเดลที่สร้างจาก 3D CAD จากนั้นหาผลเฉลยของค่าความดัน ความเร็ว อุณหภูมิ และค่าอื่นๆ ที่แสดงพฤติกรรมการไหลของ ของเหลว ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดให้

ISBN : 978-616-91196-3-0

ผู้เขียน : อาจารย์ วสันต์  จันทร์หยวก

จำนวน 200 หน้า (พิมพ์สีทั้งเล่ม)

ราคาหนังสือ 399  บาท  ค่าจัดส่ง 60 บาท  รวม 460 บาท

** แจ้งที่อยู่จัดส่งตรงช่องหมายเหตุ **

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

ยังไม่มีรีวิว