สอนจำลอง และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก ด้วยโปรแกรม SolidWorks (Plastics)

สอนจำลอง และวิเคราะห์การไหลของพลาสติก ด้วยโปรแกรม SolidWorks (Plastics)

รหัสคอร์ส :

 A0007

เนื้อหา : 26 ตอน ( 2 ชม. 21 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ในการออกแบบไหม?

– การบิดงอของชิ้นงาน (Warpage)
– การหดตัวของชิ้นงาน(Shrinkage)
– การเกิดรอยประสานระหว่างเนื้อพลาสติก (Weld Line)
– การฉีดไม่เต็มแบบ (Short Shot)
– การเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน (Air Trap)

คอร์ส สอนวิเคราะห์การไหล (SolidWoks Plastics) สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ !!!

เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วคุณจะสามารถสร้างการจำลองตั้งแต่เริ่มต้นได้ พร้อมทั้งเข้าใจชนิดของเอลิเมนต์และเมชที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ เซ็ตขนาดของ เอลิเมนต์ และทำการสร้างเมช ใช้Input Option ในการเลือกชนิดของ โพลิเมอร์ตำแหน่งการฉีด การคำนวณ ดูผลลัพธ์และทำนายผลของ Weld lines

 

** กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม โดยแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว