สอนการเขียนแบบ 3 มิติ 3DCONNEXION : SPACEMOUSE ด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS

รหัสคอร์ส :

 A0026

เนื้อหา : 2 ตอน ( 1 ชม. 29 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ ภัทรพล เลิศพัชรีกุล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สอบรมนี้เป็นคอร์สสอนการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS ในการเขียนชิ้นงานที่มีลักษณะผิวที่ซับซ้อน โดยจะใช้ MODEL 3DCONNEXION SPACEMOUSE Pro Wireless มาเป็นกรณีศึกษาในการอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการใช้งานคำสั่งขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติขั้นสูงและผสมผสานกับการใช้งานคำสั่ง Surface ของโปรแกรม SOLIDWORKS ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบชิ้นงานที่มีผิวซับซ้อนมาก ๆ ได้

 

เหมาะสำหรับ :  วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในการเขียนแบบ 3 มิติ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 

 

SOLIDWORKS VERSION ในการอบรม : SOLIDWORKS 2018 - ล่าสุด

 

เนื้อหาหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้รับในคอร์สนี้

  • เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Multibody

  • เข้าใจวิธีการ Saving Solid Bodies

  • เรียนรู้การ Sketching โดยใช้ Splines

  • เข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่าง Solid-Surface

  • เรียนรู้การออกแบบชิ้นงานด้วย Surface ขั้นสูง

  • เข้าใจวิธีการทำชิ้นงานต้นแบบ (Master Model)

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว