เขียนแบบคอนโดมิเนียม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD โดยสถาปนิกมืออาชีพ

รหัสคอร์ส :

 A0002

เนื้อหา : 7 ตอน ( 10 ชม. 22 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และงานเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น โดยผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยหลังการเรียน ผู้เรียนจะสามารถออกแบบคอนโด Low Rise ได้ ทั้งนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้งานกับอาคารในรูปแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย

 

เหมาะสำหรับ :  สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

เนื้อหาการเรียน : การสร้างคอนโดด้วยโปรแกรม ArchiCAD

  • เรียนรู้การใช้งานเทมเพลส ,ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ BIM (Building Information Modeling) ,ทำความรู้จัก Interface ของโปรแกรมและการใช้งานด้วยคำสั่งเบื้องต้น ,การตั้งค่าหน่วยที่ใช้ในการทำงาน ,การตั้งค่าระดับชั้นงาน ,การดึงไฟล์ PDF เข้ามาใช้งาน ,การสร้างสแปนเสา และการใส่เสา ,การสร้างผนัง ,การใส่ประตูหน้าต่าง ,การใส่เฟอร์นิเจอร์ ,การใส่พื้น ,การสร้าง Type ห้อง ,การใช้งาน Hotlink ,การใช้งาน Curtain wall Tool ,การใช้งาน Railing Tool
  • เรียนรู้การแก้ไขและอัพเดทไฟล์ Hotlink ,การสร้างไฟล์ Hotlink แบบทั้ง Floor ,การนำ Copy Hotlink ตามชั้นงาน ,การทำชั้นหลังคา ,การเจาะพื้นและช่องต่างๆ ,การทำบันไดและลิฟท์ ,การปรับมุมพื้นให้เอียงตามบันได ,การทำโถง  พื้นที่จอดรถ และฟุตบาท ,การตัดมุมให้โค้งตามที่เรากำหนด ,การใช้งาน Curtain wall และปรับแก้ ,การใช้งาน Opening Tool ,การใส่หน้าต่างในกรณีที่ไม่ตรงชั้นงาน ,การทำราวบันไดเบื้องต้น
  • การใส่ไดเมนชั่นและการปรับแก้ ,การบอกความสูงชั้นงาน ,การจัดการรูปด้าน ,การสร้างแบบขยายบันไดด้วย Work Sheet Tool ,การทำแบบขยาย 3D บันได ,การสร้างแบบขยาย Type ห้องด้วย Detail Tool ,การทำแบบขยาย 3D Type ห้อง ,การรันเบอร์ ประตูหน้าต่าง ,การใส่สัญลักษณ์ประตูหน้าต่าง ด้วย Label Tool ,การทำ Façade ,การใส่ Site งาน ,การเรนเดอร์งาน ,การนำงานมาวางในหน้าปริ้น  การจัดหน้ากระดาษ ,การปริ้นงานเป็น PDF

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว