สอนการเขียนแบบบ้านทาวน์เฮ้าส์และอาคารขนาดเล็ก ด้วยโปรแกรม ArchiCAD

รหัสคอร์ส :

 A0008

เนื้อหา : 6 ตอน ( 9 ชม. 31 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

 หลักสูตรนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD 23 สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน โดยจะเน้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อทำการสร้างอาคารขนาดเล็ก โดยประกอบไปด้วย Plan, Elevation, Section, 3D โมเดล, การ Render,การปริ้นงาน และการสรุปปริมาณคร่าวๆ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานใน การใช้งานโปรแกรม ArchiCAD ซึ่งเป็นเทคโนโลยี BIM (Building information Modeling) โดยจะแบ่งเนื้อหาดังนี้ 

เนื้อหาหลักสูตร 

  • แนะนำ interface ของตัวโปรแกรม การใช้งานเบื้องต้น การตั้งค่าที่จำเป็น และ การสร้างเสากับผนัง 
  • การใส่ประตูหน้าต่าง การใส่พื้นอาคารและการตั้งค่าความสูงในการติดตั้งของพื้น 
  • การใส่ราวระเบียง การใช้งานบันได การก็อปปี้งานไปยังชั้นงานต่างๆ การใส่หลังคา การทำระแนงเหล็ก และการใส่พื้นดิน 
  • การสร้างประตูทางเข้า การสร้างรูปตัด การทำทางลาด การเรนเดอร์งาน การจัดการแบบ2 มิติ และการสรุปปริมาณงานเบื้องต้น 
  • การทำแบบขยาย 3D การจัดหน้ากระดาษ สเกล เพื่อปริ้นแบบเป็น PDF 

 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม  : สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว