ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2D สำหรับผู้เริ่มต้น

รหัสคอร์ส :

 A0011

เนื้อหา : 6 ตอน ( 6 ชม. 28 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ อรรถพงษ์ ผุดอรุณ

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ในการสร้างชิ้นแบบ 2 มิติ  โดยจะกล่าวถึงหลักการทำงานของโปรแกรม  เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัต โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มต้นใช้คำสั่งพื้นฐาน การตั้งค่าเบื้องต้น เทคนิคการเริ่มเขียนแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมในระดับต่อๆ  ไป 

เนื้อหาหลักสูตร  มีเนื้อหาดังนี้ 

  • การรู้จักหน้าต่างของโปรแกรมและการสร้างความคุ้นเคยกับการทำงานของ AutoCAD  
  • ฝึกฝนการควบคุมเมาส์  เรียนรู้การทำงานของ Status Bar และฝึกใช้กลุ่มคำสั่ง Draw เพื่อหัดเขียนภาพ 
  • เรียนรู้และเข้าใจการใช้กลุ่มคำสั่ง Modify และทดลองการเขียนงานจริง 
  • ทำความเข้าใจระบบการทำงานด้วย Layer  เรียนรู้การสร้าง Block และการนำไปใช้ และเสริมทักษะด้วยคำสั่งมุมมอง 
  • ทำความรู้จัก Style ใน AutoCAD และฝึกการใช้งาน Text, Dimension, Leader รวมถึงการ Plot : print to pdf 
  • เสริมทักษะการทำงาน  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเจอแบบงาน  ทดลองการทำงานบน Layout  เบื้องต้น 

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม :  Autocad เวอร์ชั่น 2013 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว