ความรู้พื้นฐานการเขียนแบบ CAD

รหัสคอร์ส :

 A0020

เนื้อหา : 19 ตอน ( 1 ชม. 40 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน GstarCAD

ราคา

รับทันที

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้เป็นความรู้พื้นฐานการใช้งาน CAD สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน โดยจะเน้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อทำความเข้าใจลักษณะการทำงานโดยภาพรวม อาทิ การตั้งค่าโปรแกรม การออกแบบรูปทรง การใช้งานคำสั่งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในสายงานในลำดับต่อไป  โดยจะแบ่งเนื้อหาการอบรม18 บทเรียน เมื่อผู้เข้าอบรมรับชมวีดีโอทั้ง 18 บทเรียนเเล้ว หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรอง (Certificate)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 

เนื้อหาหลักสูตร 

 • แนะนำพื้นฐานการตั้งค่าโปรแกรม CAD  ก่อนการเขียนแบบ  

 • สอนการใช้คำสั่งในการออกแบบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ เช่น Line Polyline Circle  

 • สอนการแก้ไข และ สร้างวัตถุต่างๆ บน CAD พื้นฐาน 

 • สอนคำสั่งช่วยในการทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นด้วย CAD 

 • สอนการใช้งาน Design center และ Tool Palettes เพื่อเก็บ Block ไว้ใช้งาน

 • สอนคำสั่ง MOVEBACK เพื่อทำการสำรองข้อมูล 

 • สอนการทำ Fillets และ Chamfers

 • สอนการใช้คำสั่ง Attribute Increment

 • สอนการสร้าง Block และ insert Block

 • สอนการสร้าง Attribute

 • สอนการใช้คำสั่ง Count Blocks เพื่อนับ Block 

 • สอนการให้ขนาดแบบ Linear, Angle, Diameter, Ordinate

 • สอนการตั้งค่า Draw 2D Isometric Views 

 • สอนการใช้ Multiline text และ Single-Line Text 

 • การตั้งค่าคีย์ลัด Shortcut CAD ไว้ใช้งาน

 • การปริ้นต์แบบครั้งละหลายๆ แผ่นด้วย Publish Plot 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว