เรียนรู้การเขียนแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SolidWorks (Essentials)

รหัสคอร์ส :

 A0005

เนื้อหา : 15 ตอน ( 6 ชม. 56 น. )

ผู้สอน

ทีมอาจารย์ผู้สอน วิศวกรรมเครื่องกล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS ในการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ โดยจะกล่าวถึงหลักการทำงานของโปรแกรม การใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างชิ้นงาน (Part) และนำชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้นมาสร้างชุดประกอบ (Assembly) รวมถึงการนำชิ้นงาน (Part) หรือชุดประกอบ (Assembly) มาสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) ซึ่งทั้ง 3 ส่วนเป็นไฟล์หลักของโปรแกรม SOLIDWORKS 

เนื้อหาหลักสูตรนี้แบ่งเป็น 14 ตอน ซึ่งแต่ละตอนมีเนื้อหาดังนี้ 

1.  การทำงานขั้นพื้นฐานและหน้าต่างใช้งานของโปรแกรม Solidwork

2.  การเริ่มต้นในการสร้างรูปร่างเรขาคณิต

3.  พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน

4.  การออกแบบชิ้นงานหล่อขึ้นรูป/งานตีขึ้นรูป (เทคนิคการทำสมมาตรและทา ผิว เอียง)

5.  การสร้างชุดสำเนา

6.  การสร้างชิ้นงานชุดมือหมุนบังคับเลี้ยว (Hand Wheel)

7.  การให้ชิ้นงานมีลักษณะกลวงและการสร้างส่วนเสริมความแข็งแรงให้ชิ้นงาน

8.  การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ Error

9.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบชิ้นงาน

10.  การกำหนด Configurations of Part

11.  ตัวแปรกลางและสมการ

12.  การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบสั่งผลิต

13.  การสร้างชุดชิ้นงานประกอบ (Assembly)

14.  การใช้งานโปรแกรมในโหมดแบบงานประกอบ

SOLIDWORKS VERSION ในการอบรม : SOLIDWORKS 2019 - ล่าสุด

  

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว