การออกแบบงานระบบสำหรับอาคารด้วยโปรแกรม Revit MEP

รหัสคอร์ส :

 A0049

เนื้อหา : 39 ตอน ( 10 ชม. 56 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วุฒิพงษ์ พจนาพิมล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้เป็นการใช้งานโปรแกรม Revit ในการออกแบบงานระบบสำหรับอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบดับเพลิง  ระบบแอร์ ระบบน้ำทิ้งน้ำดี และระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยการทำงานทั้งหมดจะออกมาในรูปแบบ BIM เทคโนโลยี ซึ่งผู้เรียนสามารถทำงานในรูปแบบ 3D โดยจะได้แบบ 2D รวมถึงการสรุปปริมาณงานแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ยังสามารถทำแบบจัดหน้ากระดาษเพื่อปริ้นงานออกมาได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : สถาปนิก วิศวกร นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows หากมีพื้นฐานการใช้งาน revit Architect จะทำให้การเรียนง่ายขึ้น

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับประกอบการเรียน :  Revit 2020 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว