การหาขนาดที่เหมาะสม (Topology Optimization)ด้วย SOLIDWORKS Simulation

การหาขนาดที่เหมาะสม (Topology Optimization)ด้วย SOLIDWORKS Simulation

รหัสคอร์ส :

 A0047

เนื้อหา : 7 ตอน ( 30 น. )

ผู้สอน

อาจารย์ วสันต์ จันทร์หยวก

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

SOLIDWOKS Simulation  นอกจากที่จะใช้วิเคราะห์ความแข็งแรงได้แล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการหาขนาดที่เหมาะสมได้ด้วย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Design Study หรือ Optimization โดยมีวิธีการกำหนดช่วงของขนาดต่าง ๆ ให้กับโปรแกรม แล้วทำการกำหนดเงื่อนไข และเป้าหมายที่ต้องการ เช่น อยากได้น้ำหนักน้อยที่สุด ที่ความปลอดภัย ยังมากกว่า 2 เป็นต้น อีกหนึ่งเครื่องเครื่องมือคือ Topology Study สามารถนำมาใช้ดูแนวโน้มหรือรูปร่างของชิ้นงานได้ ที่มีความแข็งแรงตามเงื่อนไขที่เรากำหนด โดยไม่ต้องระบุขนาดให้กับโปรแกรม

 

เวอร์ชั่นที่ใช้สำหรับอบรม : SolidWorks เวอร์ชั่น 2019 ขึ้นไป

 

* สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / ทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ * 

1. กรณีต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าอบรม  หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางสถาบันจะไม่ออกเอกสารย้อนหลังทุกกรณี 

2. ลูกค้านิติบุคคล สามารถทำหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 3% และนำส่งให้กับทางสถาบัน 

3. สอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล์ training@deti.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 063-8069515 ,02-7447827-8 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.

 

บทเรียน :

ยังไม่มีรีวิว